3D ŠABLONI

PRODAJA 3D ŠABLONA - 1mm debljina

Šabloni su izrađeni od specijalnog nesavitljivog materijala debljine 1mm, prdviđeni su za rad sa modelirajućim pastama na ravnim povrsinama. Neograničeni broj puta se mogu koristiti, jer nisu samolepljivi.

 

sablon 1  sablon 2

     šablon1 - 150 x 75 - 320 din.              šablon 2 - 210 x 45 - 290 din.

 

sablon 3  sablon 6

  šablon 3 - 150 x 45 - 220 din.                  šablon 6  - 145x60 - 290 din

 

sablon 4  sablon 5

šablon 4 - 125 x125 - 350 din.             šablon 5 - 150 x 110 - 350 din.

Sablon 7  sablon 9-70x70

šablon 7 - 100 x 110 - 320 din.               šablon 9 - 70 x 70 - 220 din.

sablon 10-65x65  sablon 11-145x50

šablon 10 - 65 x 65- 180 din.            šablon 11 - 145 x 50- 250 din.

sablon 12-65x65  sablon 13-45x45

šablon 12 - 65 x 65-180 din.                     šablon 13 - 45 x 45-180 din.

sablon 15-200x60  sablon 18 - 150x60

    šablon 15 - 200 x 60- 390 din.                šablon 18 - 150 x 60- 320 din.

sablon 16-90x60  sablon 17 - 70 x 85

    šablon 16 - 90 x 60 - 290 din.               šablon 17 - 70 x 85- 290 din.

sablon 19 - 70x70

šablon 19 - 70 x 70 - 290 din.