Kolaž

KOLAŽ

Kolaž (fr. coller - lepiti) je likovna, pre svega slikarska tehnika koja se koristi lepljenjem raznih materijala na podlogu. Na jednoj površini montiraju se najrazličitiji prethodno pripremljeni materijali (prevashodno papir, ali i tkanine, splet žice, ljudska kosa, lišće, itd). Ovaj termin su uveli Žorž Brak i Pablo Pikaso početkom 20. veka, kada je kolaž postao prepoznatljiv deo moderne umetnosti.

Tehnike kolaža su prvi put korišćene u vreme pronalaska papira u Kini, oko 200. g. pne. Kasnije, u 10. veku, japanski kaligrafi su primenjivali kolažno lepljenje papira, na kojima su ispisivali tekstove svojih pesama. Kolažne tehnike su se pojavile u srednjovekovnoj Evropi umetanjem zlatnih listova,  dragocenog kamenja u  ikone, grbove. U 19. veku kolažnu tehniku su najčešće koristili hobisti, ali kolaž kao umetnička tehnika se prvi put pojavljuje u 20. veku. Kolaž je  dodavanje perspektive slici. Iseckani delovi novina uvode sasvim novo značenje, pozivajući na odnos prema aktuelnim događajima što obogaćuje umetnički sadržaj. Najvažniji umetnički pravci koji koriste kolaž su: kubizam, dadaizam, nadrealizam, pop art, fluksus.

Kolaž napravljen od fotografija i njenih delova zove se fotomontaža. Sveprisutniji sa razvojem štampe i modernih medija, ima i široku primenjenu funkciju. Najnoviji vid kolaža je tzv. digitalni.

Radionice se održavaju vikendom.

AKCIJA maju 2014!

Likovna radionica - 1 x 3h - 990 din.

Radionica obuhvata teoretski deo i praktičan rad.

Predavač: PRIMENJENI MASTER ZIDNI SLIKAR