AUTODESK I GRAFIČKI PROGRAMI

Škola računara - Kragujevac, grupna i individualna nastava

Škola računara -  Beograd, individualana nastava

GRAFIKA

Br. školskih

časova

Cena za grupnu nastavu

INDIVIDUALNA   NASTAVA

 CorelDraw - I nivo
 (dizajn, vektorska grafika)

21

15.000 din.
24.000 din.
 CorelDraw - II nivo
 (dizajn, vektorska grafika)

21

15.000 din.

26.000 din.

 CorelDraw - I + II nivo
 (dizajn, vektorska grafika)

38

28.000 din.

44.000 din.

 QuarkXPress
 (priprema za štampu)

21

15.000 din.

24.000 din.

 


Sadržaj kursa za CorelDraw i QuarkXPress možete preuzeti OVDE.

AUTODESK OBUKE

Br. školskih

 časova

Cena za grupnu nastavu

INDIVIDUALNA NASTAVA
 AutoCad - 2D
 (crtanje u ravni)

21

15.000 din.
24.000 din.
 AutoCad - 3D
 (modelovanje u prostoru)

21

18.000 din.
28.000 din.
 AutoCad - 2D + 3D

38

32.000 din.
48.000 din.
 SketchUp - Nivo I
 (3D modelovanje)
21
-
26.000 din.
24.000 din.
april i maj 2021.
 
SketchUp - Nivo II  / Nivo III
 (3D modelovanje)
21 -
28.000 din.
30.000 din.
 3DMax - I nivo (trodimenzionalni dizajn)
24
-
28.000 din.
 3Dmax - II nivo
 NAPREDNI
21 -

32.000 din.

30.000 din.
april i maj 2021.
 3dmax - I+II nivo
42 - 52.000 din.
 Inventor-NIVO I
24
-
36.000 din.
 Catia - NIVO I 24 -
36.000 din.
 REVIT - NIVO I 24   40.000 din..

 

 

Sadržaj kursa AutoCad 2D i 3D možete preuzeti OVDE.

GRAFIČKI DIZAJN

Br. školskih

 časova

Cena za grupnu nastavu


INDIVIDUALNA  NASTAVA

 PhotoShop - I nivo

21

-
24.000 din.
 PhotoShop - II nivo

15

-

18.000 din.

 PhotoShop - I + II nivo

35

-

38.000 din.

 Adobe Illustrator
 (dizajn, vekt. grafika)

21

-

24.000 din.

 Adobe InDesing

21

-
24.000 din.
 Adobe paket za grafički
 dizajn (Illustrator, 
 Photoshop, InDesing)

40

-
40.000 din.


 

Sadržaj kursa za PhotoShop, Illustrator i InDesing možete preuzeti OVDE.

CorelDraw

CorelDRAW je program koji služi za grafičko oblikovanje. Nakon završetka kursa stećićete znanje koje će biti na zavidnom nivou i bićete osposobljeni da samostalno radite: dizajn naljepnica, ambalaže za proizvode, natpisa, logotipa firmi, izradu slika, pozivnica, tehničkih crteža, publikacija, raznih kataloga i slično. Pored toga pomoću ovog programa moćićete da uradite i prelome teksta koji sadrže dosta grafike.
Coreldraw  radi sa vektorskim grafikama i sve što se u njemu stvara je vektorske prirode, ali on podržava i rad sa bitmapama (skupovi tačaka koji predstavljaju sliku).

QuarkXPress

QuarkXPress  je program  koji služi za pripremu za štampu tj. za „sklapanje” strana neke publikacije od već gotovih elemenata (slika, teksta i vektorskih crteža).
Uostalom, programa koji „sklapaju” već postojeće elemente ima na tržištu i više nego što je potrebno pa ipak, samo jedan od njih nosi reputaciju standarda među DTP (Desktop Publishing - stono izdavašvo) aplikacijama. Očigledno je da, s obzirom da od svog nastanka Quark nosi ovaj epitet, postoji nešto što ga izdvaja od mase ostalih konkurenata i čni ga neprikosnovenim liderom u oblasti DTP progrma.
Nakon završetka kursa QuarkXPress-a moćićete samostalno da radite pripremu za štampu od već gotovih elemenata. Takođe ćete uz pomoć ovog kursa moći vrlo lako da savladate i druge programe kao što je Adobe InDesing.

AutoCad

AutoCAD je program za vođenje tehničke dokumentacije i tehničko projektovanje u dve i tri dimenzije. Namenjen je inženjerima i tehničarima različitih struka.
Kurs iz AutoCad 2D namenjen je da Vas upozna sa osnovnim tehnikama korišćenja alata za crtanje, šrafiranjem, kotiranjem, unosom teksta, rad sa blokovima i pripremom za štampu nakon čega možete samostalno izrađivati crteže i projekte.
Kurs iz AutoCad-a 3D uvodi  Vas u osnovne koncepte i metode kreiranja i modifikacije prostornih modela. Projektovanje 3D modela Vam omogućava daleko kvalitetniju prezentaciju i vizuelazaciju vaših projekata, upoznaćete se sa osnovnim metodama i načinima za kreiranje 3D modela. Naučićete kako se kreiraju i modifikuju prostorna tela (Solid Modeling) i površi (Surface Modeling). Naučićete kako da Vaš prostorni model predstavite i štampate na papiru (DWF tehnologija), ili kako da ga prezentujete u elektronskoj formi. AutoCAD poseduje veoma moćne alate za modelovanje i MentalRay tehnologiju, modul za renderovanje koji omogućava dobijanje vrhunskih foto-realističnih prikaza.
Primena programa AutoCAD u raznim oblastima tehničke struke u projektovanju: mašinstvo, arhitektura, građevinarstvo, GIS (geografski informacioni sistemi), elektrotehnika.

InDFesing

InDesign je najsveobuhvatniji program za prelom teksta koji sadrži više strana. Na ovom kursu ćete imati priliku da naučite kako da otvorite dokument, šta je bitno kada dokument otvarate, kako da koristite razne vrste okvira (za tekst, sliku, boje...), kako da odredite stilove za različite delove teksta, kako da kombinujete tekst sa slikom. Upoznaćete se sa načinima crtanja, radom sa bojama, transparencijama, načinima za izradu tabela. Kurs obrađuje pripremu fajla za štampu kao i izvoz datoteka u format za štampu.

Photoshop

Photoshop je programe za obradu rasterskih slika. Ovladavanje alatima za kreiranje, obradu i prezentovanje rasterskih slika programom Adobe Photoshop, osnove grafičkog dizajna, osnove pripreme rasterskih slika za štampu ili publikaciju na Internetu.

Ovim osnovnim i višim kursem polaznik dobija znanja za samostalni rad u najboljem programu za grafički dizajn.

Kurs upoznaje korisnika sa osnovnim i naprednim crtanjem vektorskih objekata, dizajniranjem, pripremom za profesionalnu štampu, Web dizajnom, obradom i doradom fotografija.
Kurs obrađuje više od 100 vektorskih i bitmapiranih efekata i filtera, učitavanje i snimanje fajlova u gotovo 100 različitih formata; pripremu materijala od poštanske markice do bill-boardova; od vizitkarte do knjige; kreiranje i rad sa tekstom.

Adobe Illustrator

Ako ste dizajner i crtate multimedijalne grafičke objekte, pravite web stranice ili sadržaj za web, Adobe Illustrator vam obezbeđuje alatke pomoću kojih možete dobiti rezultate profesionalnog kvaliteta. Na ovom kursu ćete imati priliku da se upoznate sa radnom površinom, bojenjem objekata primenom providnosti i režimima mešanja. Radićete sa slojevima kao i njihovim redosledom, primenom efekata, tekstom i simbolima. Saznaćete kako da koristite vazdušastu četkicu, rad sa mrežom kao i trodimenzionalne efekte.


IZABERITE SVOJ TERMIN I KRENITE ODMAH!

U cenu kursa je uračunato: literatura, angažovanje stručnog predavača, polaganje završnog ispita i izdavanje sertifikara.

Mogućnost plaćanja u više mesečnih rata.

Za organizovane grupe, preduzeća i sindikate popust 10-20%