Kratki intenzivni kursevi

Škola računara - Kragujevac

INTENZIVNI KURSEVI

Cena kursa za individualnu nastavu se uvećava za 30%.

Kurs K - 1 (POČETNI NIVO)

Kurs KS - 2 (SREDNJI NIVO)

 •  Windows 10
 •  MS Word
 •  MS Excel
 •  Internet Explorer
 •  Outlook Express
 •  MS Word
 •  MS Excel
 •  Internet Explorer
 •  Outlook Express

 Kurs traje: 21 školska časa (7 x 3)

 Cena kursa: 12000 din.

 Kurs traje: 21 školski čas (7 x 3)

 Cena kursa: 12000 din.

Kurs KV-3 (VIŠI NIVO)

Kurs KN-4 (NAPREDNI NIVO)

 •  MS Word
 •  MS Excel
 •  MS PowerPoint     
 •  MS Excel
   (složene f-je + napredne Pivot tabele)

 Kurs traje: 21 školski časi (7 x 3)

 Cena kursa: 12000 din.

 Kurs traje: 21 školski čas (7 x 3)

 Cena kursa: 12000 din.

Kurs K-2

Kurs K-3

 •  Windows 10
 •  MS Word (Excel)
 •  MS Word (Excel)
 •  Internet Explorer
 •  Outlook Exspress

 Kurs traje: 21 školska časa (7 x 3)

 Cena kursa: 12000 din.

Kurs traje: 21 školska časa (7 x 3)

Cena kursa: 12000 din.

Kurs  K-4

Kurs  S-1

 •  Internet Explorer
 •  Outlook Express
 •  PowerPoint

 Kurs traje: 6 školska časa

 Cena kursa: 3000 din.

 Kurs traje: 24 školska časa (8 x 3)

 Cena kursa: 12000 din.

IZABERITE SVOJ TERMIN I KRENITE ODMAH!

U cenu kursa je uračunato: angažovanje stručnog predavača, literatura, polaganje završnog ispita i izdavanje sertifikata.

Mogućnost plaćanja u više mesečnih rata.

Cena za organizovane grupe, preduzeća i sindikate se umanjuje za 10-20%.


TESTIRANJE I SERTIFIKATI

Škola računara "INFORMATIKA" nakon završetka svakog informatičkog kursa organizuje polaganje, tj. završni ispit, kao proveru stečenih znanja i veštine iz određene oblasti. Od polaznika se zahteva da osvoje 70 bodova, od mogućih 100, kao kriterijum prolaznosti na testovima, nakon čega stiče diplomu škole o uspešno završenoj  informatičkoj obuci.

ZA TESTIRANJE se mogu prijaviti kandidati koji nisu pohađali časove obuke na nekom od kurseva koje Škola računara organizuje, već na ovaj način žele da potvrde svoje postojeće znanje i dođu do određenih sertifikata. Nakon uspešno urađenog testa kandidat stiče diplomu škole o uspešno završenom nivou informatičke obuke za koje je testiranje izvršeno.