Kurs-POSLOVNI SEKRETAR

Škola računara - Kragujevac

KURS ZA POSLOVNOG SEKRETARA POS-1

Cena kursa za individualnu nastavu se uvećava za 20%.

  • Windows 10
  • MS Word
  • MS Excel
  • Internet (Outlook Express, Internet Explorer)
  • Korišćenje rezača, štampača, skenera
  • Slepo kucanje
  • Korespodencija

   Kurs traje: 30  školskih časova (15 x 2)

   Cena kursa: 24000 din.

KURS ZA POSLOVNOG SEKRETARA POS-2

  • Windows 10
  • MS Word
  • MS Excel
  • Internet (Outlook Express, Internet Explorer)
  • Korišćenje rezača, štampača, skenera
  • Slepo kucanje
  • Korespodencija
  • ENGLESKI JEZIK (24 ili 48 školska časa)

   Kurs traje: 54  školska časa Cena kursa: 36000  din.

   Kurs traje: 78  školskih časova Cena kursa: 48000  din.

IZABERITE SVOJ TERMIN I KRENITE ODMAH!

U cenu kursa je uračunato: angažovanje stručnog predavača, polaganje završnog ispita i izdavanje sertifikata.

Mogućnost plaćanja u više mesečnih rata.

Cena za organizovane grupe, preduzeća i sindikate se umanjuje za 10-20%.


TESTIRANJE I SERTIFIKATI

Škola računara "INFORMATIKA" nakon završetka svakog informatičkog kursa organizuje polaganje, tj. završni ispit, kao proveru stečenih znanja i veštine iz određene oblasti. Od polaznika se zahteva da osvoje 70 bodova, od mogućih 100, kao kriterijum prolaznosti na testovima, nakon čega stiče diplomu škole o uspešno završenoj informatičkoj obuci.

ZA TESTIRANJE se mogu prijaviti kandidati koji nisu pohađali časove obuke na nekom od kurseve koje Škola računara organizuje, već na ovaj način žele da potvrde svoje postojeće znanje i dođu do određenih sertifikata. Nakon uspešno urađenog testa kandidat stiče diplomu škole o uspešno završenom nivou informatičke obuke za koje je testiranje izvršeno.