KURS ZA DAKTILOGRAFE

Škola računara - Kragujevac

KURS ZA DAKTILOGRAFE


  •    Windows
  •    Word     
  •    Internet
  •    Korišćenje štampača i skenera
  •    Slepo kucanje
  •    Korespodencija

   Kurs traje: 30 školskih časova (10 x 3 školska časa)

   Cena kursa: 24000 din. - GRUPNA NASTAVA

   Cena kursa: 30000 din. - INDIVIDUALNA NASTAVA

POLAGANJE ZA KLASE

Da bi polaznik mogao da polaže za bilo koju klasu u daktilografiji mora da ima diplomu (uverenje) o završenom kursu za daktilografe.

Ukoliko polaznik postigne dovoljan broj otkucaja dobija sertifikat profesionalnog daktilografa određene klase.

IA klasa - više od 350 otkucaja u minuti

IB klasa - od 300-350 otkucaja u minuti

II klasa - od 250-300 otkucaja u minuti

III klasa - od 160-250 otkucaja u minuti

   Cena polaganja: IA klasa - 9500 din.

                             IB klasa - 8500 din.

                             II klasa - 8000 din.

                             III klasa - 7000 din.

IZABERITE SVOJ TERMIN I KRENITE ODMAH!

U cenu kursa je uračunato: angažovanje stručnog predavača, polaganje završnog ispita i izdavanje sertifikata.

Mogućnost plaćanja u više mesečnih rata.

Cena za organizovane grupe, preduzeća i sindikate se umanjuje za 10-20%.


TESTIRANJE I SERTIFIKATI

Škola računara "INFORMATIKA" nakon završetka svakog informatičkog kursa organizuje polaganje, tj. završni ispit, kao proveru stečenih znanja i veštine iz određene oblasti. Od polaznika se zahteva da osvoje 70 bodova, od mogućih 100, kao kriterijum prolaznosti na testovima, nakon čega stiče diplomu škole o uspešno završenoj informatičkoj obuci.

ZA TESTIRANJE se mogu prijaviti kandidati koji nisu pohađali časove obuke na nekom od kurseve koje Škola računara organizuje, već na ovaj način žele da potvrde svoje postojeće znanje i dođu do određenih sertifikata. Nakon uspešno urađenog testa kandidat stiče sertifikat škole o uspešno završenom nivou informatičke obuke za koje je testiranje izvršeno.