Početni nivo (P-1)

POČETNI NIVO (P-1) obuhvata sledeće oblasti:

- Windows XP

- MS Word

- MS Excel

- Internet Explorer

- Outlook Express

 

Kurs traje 48 školska časa (18 x 2h)

Po završetku kursa polaznik je osposobljen da samostalno koristu PC, bezbedno i pravilno, kreira fascikle (Folder-e) i snima dokumenta na različite medije.

Osposobljen je za samostalne kreacije jednostavnih i srednje složenih dokumenata u Word-u i izradu jednostavnih tabela sa proračunom uz primenu osnovnih funkcija u Excel-u. Prijem i slanje elektronske pošte.

Predznanje nije potrebno.

Broj polaznika u grupi je max 4 (1 polaznik/1 računar)


Cena kursa: 9500 din. 

 

Cena kursa za individualnu nastavu se ne uvećava.

IZABERITE SVOJ TERMIN I KRENITE ODMAH!

U cenu kursa je uračunato: angažovanje stručnog predavača, polaganje završnog ispita i izdavanje sertifikata.

 

Mogućnost plaćanja u više mesečnih rata.

Cena za organizovane grupe, preduzeća i sindikate se umanjuje za 10-20%.


 

 

TESTIRANJE I SERTIFIKATI

Škola računara "INFORMATIKA" nakon završetka svakog informatičkog kursa organizuje polaganje, tj. završni ispit, kao proveru stečenih znanja i veštine iz određene oblasti. Od polaznika se zahteva da osvoje 70 bodova, od mogućih 100, kao kriterijum prolaznosti na testovima, nakon čega stiče diplomu škole o uspešno završenoj  osnovnoj informatičkoj obuci.

ZA TESTIRANJE se mogu prijaviti kandidati koji nisu pohađali časove obuke na nekom od kurseva koje Škola računara organizuje, već na ovaj način žele da potvrde svoje postojeće znanje i dođu do određenih sertifikata. Nakon uspešno urađenog testa kandidat stiče diplomu škole o uspešno završenom nivou informatičke obuke za koje je testiranje izvršeno.