Srednji nivo (P-2)

SREDNJI NIVO (P-2) obuhvata sledeće oblasti:

- MS Word

- MS Excell

- Internet

Kurs traje 48 školska časa (18 x 2h)

Polaznik po uspešno završenom kursu osposobljen je za samostalno kreiranje složenih dokumenata u Word-u, kreiranje i korišćenje baze podataka u Excel-u sa primenom osnovnih i srednje složenih funkcija, osnove korišćenja i primene interneta (slanje E-mail poruka, pretraga interneta za određenim podatkom i preuzimanje jednostavnih sadržaja sa interneta).

Predznanje - Odslušan početni kurs P - 1

Broj polaznika u grupi max 4 (1 polaznik/1 računar)


Cena kursa: 11400 din. 

Cena kursa za individualnu nastavu se ne uvećava.

IZABERITE SVOJ TERMIN I KRENITE ODMAH!

U cenu kursa je uračunato: angažovanje stručnog predavača, polaganje završnog ispita i izdavanje sertifikata.

Mogućnost plaćanja u više mesečnih rata.

Cena za organizovane grupe, preduzeća i sindikate se umanjuje za 10-20%.


TESTIRANJE I SERTIFIKATI

Škola računara "INFORMATIKA" nakon završetka svakog informatičkog kursa organizuje polaganje, tj. završni ispit, kao proveru stečenih zbnanja i veštine iz određene oblasti. Od polaznika se zahteva da osvoje 70% bodova kao kriterijum prolaznosti na testovima, nakon čega stiče diplomu škole o uspešno završenoj srednjoj informatičkoj obuci.

ZA TESTIRANJE se mogu prijaviti kandidati koji nisu pohađali časove obuke na nekom od kurseve koje Škola računara organizuje, već na ovaj način žele da potvrde svoje postojeće znanje i dođu do određenih sertifikata. Nakon uspešno urađenog testa kandidat stiče diplomu škole o uspešno završenom nivou informatičke obuke za koje je testiranje izvršeno.